Значение на кога

кога̀
въпр. нареч.
1. Във въпрос: по кое време. Кога заминавате? Кога си ходил за последен път на кино?
2. Като съюз. За въвеждане на подчинено изречение. Знаете ли вече кога заминавате?
3. Разг. Като съюз. Когато. Кога тръгнахме за у тях, заваля силен дъжд.
4. В реторични въпроси. Кога съм те лъгал! (= Никога не съм те лъгал.). Кога ходи, кога се върна! (= Много бързо се върна.). • Кога да е. Разг. Все някога, когато и да е. Кога да е, ще му припомня какво е говорил.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".