Значение на клъстер

Форма на пространствена организиация на молекули. Водните молекули изграждат клъстери с различна големина.

Значение на клъстер

Форма на пространствена организиация на молекули. Водните молекули изграждат клъстери с различна големина.

Значение на клъстер

Географски лимитирана критична маса от компании (т.е. достатъчна за привличане на специализирани услуги, ресурси и доставчици) , които имат някаква връзка помежду си - най-общо казано допълващи се или сходни продукти, процеси или ресурси.
Зад всеки успешен клъстер стои група от иновативни фирми, водени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на тяхната индустрия.

Значение на клъстер

В компютърните файлови системи клъстер е единица заделено дисково пространство определено за файлове и директории. С цел да се намали претоварването на управляваните дискови структури, файловата система не заделя отделлени дискови сектори, а съседни групи от сектори, наречени клъстери.
На диск който използва 512-байтови сектори, един 512-байтов клъстер съдържа един сектор, докато един 4-килобайтов клъстер съдържа осем сектора.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".