Значение на клиренс

Пътен просвет - разстоянието от повърхността, върху която се намира автомобил или друго превозно средство, до неговата най-ниска точка, различна от колелата или други части проектирани да контактуват със земята.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".