Значение на кинетика

кинѐтика
ж., само ед.
1. Спец. Дял от теоретичната механика, който изучава механичното състояние на телата във връзка с определящите го физически причини; динамика.
2. Спец. Дял от теоретичната физика, който изучава свойствата на телата, като са известни законите за движението на изграждащите ги частици.
3. Спец. Дял от физико-химията, който изучава скоростта на химическите реакции и нейната зависимост от условията на протичане на реакциите. // прил. кинетѝчен, кинетѝчна, кинетѝчно, мн. кинетѝчни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".