Значение на кенотаф

Гроб без покойник, в резултат на символично погребение, когато тялото липсва.

Значение на кенотаф

Гроб без покойник, в резултат на символично погребение, когато тялото липсва.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".