Значение на квадратура

квадрату̀ра
ж., само ед.
1. Площ, измерена в квадратни метри. Каква е квадратурата на жилището?
2. Спец. В астрономията – положение на планета под прав ъгъл към линията между Слънцето и Земята.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".