Значение на караконджул

Фолклорно създание, което плашело и вредяло на хората. Караконджулът наподобявал космат човек с голяма глава, рога, опашка, едно око и един крак. Според различни вярвания, бил наполовина човек - наполовина кон или да приемал облика на голо човече, куче, теле, или яре. Познат е още като караконджо, кара-кончо, караконджер, киликандзер. Караконджулът живеел само през така наричаните от християните „мръсните дни“ (от Бъдни вечер до Йордановден). Поради това месец януари се нарича „караконджов“ месец.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".