Значение на капер

Цивилно лице и съответно кораб, официално упълномощен да извършва нападения срещу търговски кораби на противникова страна

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".