Значение на канонизация

канониза̀ция
ж., само ед.
1. В църквата – провъзгласяване на някого за светец.
2. Прен. Узаконяване, превръщане в правило, в канон.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".