Значение на думата йерархически

йерархѝчески
йерархѝческа, йерархѝческо, мн. йерархѝчески, прил. Който е подреден по йерархия. • Йерархическа стълбица. Йерархия на служебни длъжности в някоя област.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".