Значение на интер-

интер-
Първа съставна част на сложни думи със значение:
1. Между, заедно, напр. интермедия, интерпарламентарен, интерференция и др.
2. Интернационален, международен, напр. интербригадист, интерклуб и др.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".