Значение на думата интерференция

интерферѐнция
ж., само ед. Спец.
1. Във физиката – наслагване на взаимносвързани звукови, светлинни и др. вълни, при което се получават места с увеличаване или с намаляване на движението им.
2. В езикознанието – пренасяне на особености от родния език върху изучавания чужд език.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".