Значение на интенция

Намерение, цел - от лат. inencio "Пусков механизъм на речта е самата интенция на говорещия."

Значение на интенция

Цел, умисъл на действията за причиняване на вреда. Интецията разграничава случайните от неслучайните наранявания.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".