Значение на иносказателно

Идва от думата - иносказателен. Означава изречен заобиколно, неясно, преносно. "Лъскавата секира и ръждясалият търнокоп" от баснята на Стоян Михайловски "Секира и търнокоп" иносказателно представят обобщените образи на трудолюбивия и ленивия човек.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".