Значение на инкорпориране

І. 1. (англ.) включвам (в състава на), обединявам съединявам (се), комбинирам (се), съчетавам (се) 2. смесвам (се), сливам (се) (със) 3. юр. регистрирам, узаконявам (предприятие, дружество, фирма) 4. образувам корпорация 5. приемам за член, включвам (в числото на членовете) 6. въплъщавам, излагам, изразявам (мисли и пр. -в статия и пр.) II. (към) съединен, обединен Закупуване и инкорпориране на допълнителна функционалност към съществувщ модул за регистрация.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".