Значение на индикативно

индикативно - показателно; указателно;характерно;симтоматично Работна група изготви индикативна програма .

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".