Значение на инана

Шумерска богиня на плътската любов и плодородието. Дъщеря на Ану. Олицетворява (в мита за Инана и Думузи) умиращата и възраждащата се природа. По-късно нейните функции преминават към Ищар.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".