Значение на имелман

Фигура от висшия пилотаж, за пръв път използвана във въздушен бой от немския въздушен ас Макс Имелман през Първата световна война. Самолетът тръгва като за лупинг, прави половин лупинг, но когато е най-горе и лети по гръб, както се казва, "на върха на лупинга", вместо да се с спусне надолу, той се завърта около оста си на 180 градуса, застава в нормално положение и лети в противоположна посока на тази, от която е дошъл, но вече на значително по-голяма височина

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".