Значение на имбeцил

човек, който се нуждае от някого, който да му служи като опора, докато върви напред.От im- baculo( лат.) - с опора.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".