Значение на изпоглеждам

изпоглѐждам
изпоглѐждаш, несв. и изпоглѐдам, св.; кого. Поглеждам многозначително, неодобрително. – изпоглеждаме се/изпогледаме се. Поглеждаме се един друг многозначително. Изпогледаха се и се разбраха.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".