Значение на изобретател

изобрета̀тел
изобрета̀телят, изобрета̀теля, мн. изобрета̀тели, м. Човек, който е изобретил, открил нещо. Изобретател на радиото.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".