Значение на издрънквам

издръ̀нквам
издръ̀нкваш, несв. и издръ̀нкам, св.
1. Неочаквано издавам еднократно дрънкане. Монетата издрънка в камъните. Телефонът издрънка.
2. Прен. Разг. Какво. Изказвам нелепости, глупости или разкривам някакви тайни. Ти ли издрънка всичко?

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".