Значение на издигам

издѝгам
издѝгаш, несв. и издѝгна, св.
1. Какво/кого. Придвижвам нагоре, вдигам. Издигам дете нагоре. Издигам ръка. Издигам пушка. Издигам очи.
2. Какво. Построявам нещо високо (къща, кула).
3. Кого. Правя някой да заеме висок обществен пост. Издигнаха го за директор. Издигам кандидатура.
4. Какво. Повишавам глас.
5. Какво. Извеждам дейност, предприятие до по-висока степен на развитие. Издигнаха университета до национален център.издигам се/издигна се. 1. Движа се нагоре. Самолетът се издигна. Слънцето се издигна. Димът се издигна нагоре. Конят се издига на задните си крака.
2. Ставам по-висок. Пътят се издига.
3. Извисявам се, откроявам се с височина. Планината се издига. Замъкът се издига.
4. Превъзхождам останалите с добри качества. С ума си се издигаше много над другите.
5. За шум, звук – извисявам се, чувам се ясно, откроявам се.
6. Развивам се духовно, усъвършенствам се; заемам висок пост. Изучи се и се издигна. // същ. издѝгане, ср.Издигам в култ. Поставям високо, обожествявам, почитам. • Издигам се в очите (на някого). Разг. Спечелвам доверие, уважение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".