Значение на думата идентификация

идентифика̀ция
ж., само ед. Установяване на еднаквост, тъждественост със/между предмети, лица; идентифициране. Идентификация на трупа.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".