Значение на ибрик

Ибрикът е съд за вода, който наподобява кана или други съдове за вода с различни размери. Използва се за носене на вода, като особено е популярно използването му за хигиенни нужди - поливане при миене.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".