Значение на зороастър

Пророк и реформатор в древноиранската религия. Според преданието основава зороастризма; автор на I част на \"Авеста\".

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".