Значение на зарезявам

(диал.) Заключвам,пускам резето Ванчо, кажи на майка ти да зарези вратата на хамбара и да тръгваме, че окъсняхмел

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".