Значение на запрашвам

запра̀швам
запра̀шваш, несв. и запра̀ша 1 , св.; какво. Покривам или изпълвам с прах. Улиците са се запрашили. Заводите запрашват въздуха. запра̀шваш, несв. и запра̀ша 2 , св.
1. Хуквам нанякъде; отправям се бързо.
2. За камък, куршум – прелетявам, като засягам земя, камък и пр. Един куршум запраши в земята до него.
3. Какво/кого. Запращам, запокитвам. Ей сега ще ти запраша един камък. Запрашиха го като учител в най-далечното село.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".