Значение на залегна

залѐгна
залѐгнеш, мин. св. залѐгнах, мин. прич. залѐгнал, св.вж. залягам 1 . залѐгнеш, мин. св. залѐгнах, мин. прич. залѐгнал, св.вж. залягам 2 .

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".