Значение на залагам

зала̀гам
зала̀гаш, несв. и зало̀жа 1 , св.
1. Какво. Давам, предоставям временно вещи за пари. Заложих си часовника.
2. Поставям, давам пари при хазарт. Колко залагаш в тази игра?
3. Прен. Какво/кого. Предоставям нещо ценно като залог, като цена; рискувам. Залагам си името. Залагам си честта. Залагам си живота.
4. Прен. На кого/на какво. Възлагам надежди, разчитам. Залагам на детето си. Залагам на образованието си. // същ. зала̀гане, ср.Залагам на карта. Рискувам много. Заложих на карта името си.Залагам на бита карта. Разчитам на нещо или на някого без възможности. зала̀гаш, несв. и зало̀жа 2 , св.
1. Какво. Поставям мрежа, капан и под., за да се хване риба, дивеч и др.
2. При експеримент по биология, химия и т. н. – поставям материал. // същ. зала̀гане, ср.Залагам клопка. Подмамвам някого; поставям му уловка.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".