Значение на заключавам

заключа̀вам
заключа̀ваш, несв. и заклю̀ча 2 , св.
1. Правя извод, умозаключение. От вида ѝ заключаваше, че е прекарала тежки дни.
2. Обобщавам, приключвам разсъждения, разговор и под. – заключавам се/заключа се. Съдържам се, състоя се в нещо. Трудността се заключава в следното.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".