Значение на зад-

зад-
представка. В състава на прилагателни имена със значение отвъд някакво пространство или някакви предели, напр. задгранѝчен, задмо̀рски, задокеа̀нски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".