Значение на заден

за̀ден
за̀дна, за̀дно, мн. за̀дни, прил.
1. Който се намира отзад. Задно колело. Заден двор.
2. Прен. За мисъл, цел и под. – който е таен, подъл, нечестен. Говоря ти без задни мисли.Давам заден ход. 1. За превозно средство – движа се назад.
2. Прен. Отказвам се от намеренията си. Заден двор. Прен. Неофициален, неподреден, нечист. Отивам на заден план. Ставам с второстепенна важност.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".