Значение на думата задание

Задача, която включва целенасочени и последователни действия в повече от едно направления, които може да са с учебна цел, но носят приложно-практическа стойност Екипът е от специалисти и ще се справи със заданието да разработи плана за обучението и методологичните указатели. Учениците са разпределени в екипи по трима и за срок от две седмици ще работят самостоятелно и в групи върху заданието "учредяване и регистрация на юридическо лице с не стопанска цел"

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".