Значение на завоевание

завоева̀ние
мн. завоева̀ния, ср. Успех, придобивка, постигната с труд, с упоритост. Завоевания в науката. Завоевания в любовта.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".