Значение на завист

за̀вист
ж., само ед. Чувство на досада и злоба, предизвикано от нечии успехи, благополучие или положителни успехи. Обхвана я завист заради успеха на приятелката ѝ.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".