Значение на заветен

завѐтен
завѐтна, завѐтно, мн. завѐтни, прил.
1. Оставен като завет. Заветни думи.
2. Съкровен, свято пазен, скъп. Заветни мечти.
3. Дълго желан, жадуван. Заветен час. Заветен миг.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".