Значение на завардвам

зава̀рдвам
зава̀рдваш, несв. и зава̀рдя, св.
1. Какво/кого. Започвам да вардя. От сутринта завардих лозето от птичките.
2. Какво. Заемам някакво място, обикн. при засада. Завардиха всички проходи, пътища.
3. Кого. Устройвам засада на някого; причаквам. Снощи го завардили и го убили.
4. Какво. Запазвам, предварително заемам земя, място. Всеки е завардил по един декар царевица и не я отстъпва на никого.завардвам се/завардя се. Предпазвам се. Не успя да се заварди от удара. // прил. зава̀рден, зава̀рдена, зава̀рдено, мн. зава̀рдени.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".