Значение на жилищен

жѝлищен
жѝлищна, жѝлищно, мн. жѝлищни, прил.
1. Който е предназначен за жилище. Жилищен блок.
2. Който се отнася до жилище. Жилищно строителство.Жилищен комплекс. Градски район, застроен с жилищни блокове, оформен самостоятелно в архитектурно и комуникационно отношение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".