Значение на жабуняк

жабу̀няк
мн. жабу̀няци, (два) жабу̀няка, м.
1. Само ед. Водно растение във вид на дълги зелени влакна, което покрива застояли сладки води.
2. Застояла зеленясала вода.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".