Значение на думата ех

ех
част. За усилване при изразяване на копнеж, мечта, желание. Ех, да можех сега за секунда да се върна в ония години! междум.
1. За израз на радост, задоволство, възхищение. Ех че хубаво!
2. За израз на мъка, съжаление, примирение. Ех, какво да се прави, такъв е животът – тежък...
3. За израз на раздразнение, закана. Ех, това нещо – измъчи ме, все се поврежда!

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".