Значение на естествоизпитател

естествоизпита̀тел
естествоизпита̀телят, естествоизпита̀теля, мн. естествоизпита̀тели, м. Лице, което се занимава с изследване на природните явления.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".