Значение на ескейпизъм

Бягство от реалността. Този вид поп музика е типичен пример за настроенията на ескейпизъм, характерни за 60-те години на XX век.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".