Значение на епитом

1. Съкратен вариант на произведение, като в него са включени най-важните откъси. 2. Обобщение, олицитворение, вариант, извадка.

Значение на епитом

храм на съня в древна Гърция Дойде време мъжът да посети епитома за да види свещенно съновидение, направлявано от жреците, което да го свърже с отвъдния свят или с по-висшия разум.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32441 термина и с 33301 описания.

Последното добавено описание е на терминът "каймакамин".