Значение на еон

Геоложки термин за обозначаване на период от време. Той е най-голямото подразделяне на геохроноложката скала. Еоните се определени на базата на някакво забележимо събитие в историята на Земята. Например еонът фанерозой е започнал преди около 550 млн. години и обхваща периода след появата на живи организми с твърда черупка. Един еон се разделя на няколко ери. Геоложките ери от своя страна се делят на периоди, а геоложките периоди се сътоят от епохи. До скоро съществуваха само два еона – фанерозой и докамбрий. В момента бившите ери на докамбрия: хадей, архай и протерозой се считат за самостоятелни еони. Сега ние живеем в еон фанерозой, ера ценозой, период кватернер и епоха холоцен

Значение на еон

Геоложки термин за обозначаване на период от време. Той е най-голямото подразделяне на геохроноложката скала. Еоните се определени на базата на някакво забележимо събитие в историята на Земята. Например еонът фанерозой е започнал преди около 550 млн. години и обхваща периода след появата на живи организми с твърда черупка. Един еон се разделя на няколко ери. Геоложките ери от своя страна се делят на периоди, а геоложките периоди се сътоят от епохи. До скоро съществуваха само два еона – фанерозой и докамбрий. В момента бившите ери на докамбрия: хадей, архай и протерозой се считат за самостоятелни еони. Сега ние живеем в еон фанерозой, ера ценозой, период кватернер и епоха холоцен

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".