Значение на енлил

Древно шумерско божество на атмосферата и на всичко свързано с нея, бог творец на земния организъм и на природата (без хората). Син на Ану; родител на божествената същност на животинското и растителното изобилие. Първите сведения за него се отнасят към IV-III х-ие пр. Хр.; покровител на гр. Нипур. , Елил

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".