Значение на елипса

ѐлипса
мн. ѐлипси, ж. Спец.
1. В математиката – затворена крива линия, получена от пресичането на конус или цилиндър с плоскост.
2. В езикознанието – изпускане на част от изречение, която се подразбира.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".