Значение на електронноизчислителен

електронноизчислѝтелен
електронноизчислѝтелна, електронноизчислѝтелно, мн. електронноизчислѝтелни, прил.Електронноизчислителна машина. Спец. Електронно устройство, което може да приема данни, да прилага към тях последователност от логически операции и да предоставя резултатите от тези операции като информация.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".