Значение на екстраверт

екстраверт м.р. ед.ч. есктраверти мн.ч. Псих. Човек с психическа нагласа, обърната към външния свят. Противоположното на интроверт. Екстравертите по природа са разговорчиви.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".