Значение на еклектичен

Съдържащ и/или вземащ предвид различни гледни точки, стилове, идеи

Употреба и правопис на еклектичен

Художникът имаше силно еклектичен стил - в една картина можеше да наблюдаваме смес от импресионизъм, кубизъм и дори народна орнаментика.

Значение на еклектичен

Съдържащ и/или вземащ предвид различни гледни точки, стилове, идеи

Употреба и правопис на еклектичен

Художникът имаше силно еклектичен стил - в една картина можеше да наблюдаваме смес от импресионизъм, кубизъм и дори народна орнаментика.

Значение на еклектичен

избирам, отбирам. Подход към мисленето, при който човек не се придържа изцяло към едни и същи парадигми или заключения, ами взема предвид различни теории, за да добие изчерпателна представа за някой феномен или за да приложи дадена теория.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".